Działka niezabudowana

 • odpis z księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • mapa ewidencyjna lub zasadnicza
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (ewentualnie studium) lub decyzja o warunkach zabudowy
 • kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy
 • jeśli działka nie jest jeszcze wydzielona to decyzja o zatwierdzeniu podziału nieruchomości lub projekt podziału nieruchomości


W szczególnych przypadkach inne dokumenty, np.:
 • postanowienie właściwego Sądu o nabyciu spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia
 • notarialna ugoda o podziale spadku
 • umowa o zniesieniu wspólności majątkowej
 • umowa najmu
 • zgoda na zbycie majątku spółki
 • decyzja podziałowa
 • wyciąg z wykazu zmian gruntowych

dokument pdf wersja do druku
BZM Nieruchomości
Rzeczoznawca Majątkowy Marcin Berus

os. Piastowskie 17 (Pasaż Beta), 61-148 Poznań
tel. 500-181-181, 511-024-196, 61-8729-376
e-mail: rzeczoznawca@bzm.pl

Ilość odwiedzin: 58296