Nieruchomość lokalowa

Rynek wtórny:
 • księga wieczysta, gdy brak jest założonej księgi wieczystej dla lokalu – to księga wieczysta z której będzie wydzielany lokal, zaświadczenie o samodzielności lokalu, wypis z kartoteki lokalu i wypis z ewidencji gruntów
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny - umowa kupna-sprzedaży, darowizny)
 • kopia umowy przedwstępnej w przypadku podpisania takiej umowy
 • dodatkowo przy remoncie lub wykończeniu lokalu uproszczony kosztorys prac wykończeniowych/remontowych


W szczególnych przypadkach inne dokumenty, np.:
 • postanowienie właściwego Sądu o nabyciu spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia
 • notarialna ugoda o podziale spadku
 • umowa o zniesieniu wspólności majątkowej
 • umowa najmu
 • zgoda na zbycie majątku spółki


Rynek pierwotny:
 • księga wieczysta, gdy brak jest założonej księgi wieczystej dla lokalu – to księga wieczysta z której będzie wydzielany lokal, zaświadczenie o samodzielności lokalu, wypis z kartoteki lokalu i wypis z ewidencji gruntów
 • wypis z rejestru gruntów na działki na których realizowana jest inwestycja
 • pozwolenie na budowę
 • przedwstępna umowa kupna-sprzedaży z inwestorem wraz z załącznikami
 • mapa ewidencyjna
 • dodatkowo przy remoncie lub wykończeniu lokalu uproszczony kosztorys prac wykończeniowych/remontowych

dokument pdf wersja do druku
BZM Nieruchomości
Rzeczoznawca Majątkowy Marcin Berus

os. Piastowskie 17 (Pasaż Beta), 61-148 Poznań
tel. 500-181-181, 511-024-196, 61-8729-376
e-mail: rzeczoznawca@bzm.pl

Ilość odwiedzin: 58296